nedeľa 27. augusta 2017

Vášeň


Niekedy sa zamýšľam nad tým, čo ma k tomu, aby som starožitné veci zbierala vedie, prečo ma tak fascinujú, z akého dôvodu neprejde ani jeden deň, kedy by som na ne nemyslela, po nich netúžila, alebo ich neobdivovala. Odpoveď, veľmi prostú a jednoduchú mi dala Wikipédia, keď som si prečítala definíciu slovíčka, ktoré tvorí dnešný názov môjho príspevku:

Vášeň -
je silný, dlhodobý cit, ktorý významne ovplyvňuje človeka a jeho myslenie i činnosti. Je zdrojom energie, vytrvalosti a vôle prekonávať prekážky a dosiahnuť ciele. Psychologická definícia vášne znie: silný, stály, všetko ovládajúci cit, ktorý dominuje nad ostatnými pohnútkami človeka a sústreďuje všetky jeho snahy a sily na predmet vášne. Príčiny vzniku vášne sú pomerne rôznorodé - môžu byť podmienené vedomým ideovým presvedčením, vychádzať z telesných pudov, môžu mať patologický pôvod (napr. pri paranoidnom vývine osobnosti) ( fanatizmus). Vášeň môže osobnosť prijať alebo sankcionovať, môže ju odcudzovať, prežívať ako niečo neželateľné, nutkavé. Hlavným znakom vášne je jej účinnosť, spojenie vôľových a emočných momentov. Jednota mravného, rozumového základu a vášne je často hybnou silou veľkých činov, hrdinstva, objavov.
Po prečítaní tejto definície som sa /ako správny závislák/ sama v sebe uistila, že u mňa určite nepôjde o vyššie uvedený patologický pôvod (ehm, teda, nepamätám si na nič také, čo by ho mohlo v mojom živote vyvolať - teda aspoň v TOMTO živote nie :DDD). Skôr mám dojem, že  moja vášeň plynulo prechádza do hrdinstva - a to najmä v čase, kedy doma pred manželom odprezentujem, že nám opäť kdesi-čosi na polici pribudlo :DDD. Hrdinstvo však najintenzívnejšie prežívam po vybalení predmetov mojej vášne, kedy psím pohľadom preskakujem z veľkých papierových krabíc plných bublinkovej fólie, pokrčených novín a papiera naskladaných do egyptských pyramíd na chodbe na manžela a späť a tým psím pohľadom ho prosím, aby mi ich pomohol nanosiť do auta a deportovať do zberných nádob na separovaný odpad :DDD. Ešte že existuje LÁSKA. Nebyť nej, tak je zo mňa už dávno vášnivý MŔTVY HRDINA. :DDDDDDD
Všetkým prajem krásnu nedeľu
Lucia
husličky...

fotka švárneho junáka :)

 ... smaltovaná petrolejka 
 ... tri grácie na medajlóniku .. vyšívaná saténová taštička brože... starožitný slnečník č. 4
... pribudli sifónky a za najkrajší kvetináč považujem starožitnú terinu na polievku :)


.. srdce mi plesá :) originálna krabička na mydlo od pana Prochásku :)... drevený príborník na ktorý môj príbor čakal :)))


1 komentár: